Wildsbesigtiging met LandRover minimum 4 persone, maksmum 12 per rit. Kinders onder 16jaar moet deur ‘n volwassene vergesel word.